Schrijfmotorische en fijnmotorische revalidatie

In mijn kinepraktijk kunt u terecht voor schrijfmotorische en fijnmotorische revalidatie in Bevingen.

Schrijfmotorische revalidatie

Sommige kinderen worden al in de kleuterklas geconfronteerd met motorische problemen, zoals:

  • een verkeerd(e) lichaamsbesef en -houding
  • te weinig oog-handcoördinatie
  • schrijfproblemen

Dergelijke problemen kunnen worden gecorrigeerd door schrijfmotorische revalidatie.

Wij leggen de kinderen oefeningen voor die zij in spelvorm kunnen uitvoeren. Het wordt leuk gebracht zodat de kinderen gemotiveerd blijven.

Schrijfmotorische revalidatie is ook geschikt voor kinderen met een niet duidelijk leesbaar schrift of een verkeerde pengreep. Met behulp van een speciaal ontwikkeld werkbladen- en pictogrammenprogramma kunnen verscheidene problemen gecorrigeerd worden. Het is wel de bedoeling dat ook in de school en thuis hieraan gewerkt wordt.

De beste periode om aan deze revalidatiemethoden te beginnen is als het kind in de derde kleuterklas zit of zich in het eerste leerjaar van de lagere school bevindt. Op deze leeftijden is het voor kinderen makkelijker om oude gewoonten te vervangen door nieuwe.

Fijnmotorische revalidatie

De fijne motoriek leunt heel erg aan bij de schrijfmotorische vaardigheden. Deze komen dan ook heel vaak samen als probleem voor. Tijdens de behandeling kan er dan ook op beide gebieden gewerkt worden.

Back to Top